Wielki Test o Igrzyskach Olimpijskich

Warszawa
2018-02-07

W tym wydaniu „Wielkiego testu” tematem były Igrzyska olimpijskie. Pytania dotyczyły m. in. największych i najbardziej wzruszających sukcesów polskich zawodników oraz wybitnych postaci z historii światowego sportu, które zdobywały laury zimowych igrzysk.