Konferencja Węglowa

Warszawa
2017-03-16

W warszawskim hotelu Intercontinental odbyła siê konferencja „Prawo geologiczne i górnicze 2017”. Organizatorem była firma Trio Conferences współpracująca z kancelarią adwokacką SSW „Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy”. To już druga edycja spotkania przeznaczonego przede wszystkim dla przedsiębiorców z branży górniczej i geologicznej. Wykłady na temat różnych aspektów obowiązującej legislacji prowadzili specjaliści ze spółek PGNiG i KGHM, Ecoland, firmy Colas Kruszywa, a także z Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wyższego Urzędu Górniczego. Obok szczegółowo omawianych przepisów prawa geologicznego i górniczego poruszano również problematykę związaną z nowym prawem wodnym.