Beneficjent

WIZJA MULTIMEDIA SP. Z O. O.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„Implementacja rozwiązań ICT w firmie Wizja Multimedia Sp. z o.o. w celu usprawnienia procesów biznesowych oraz zwiększenia odporności na negatywne skutki pandemii COVID-19 i podobne sytuacje w przyszłości.”

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w firmie Wizja Multimedia poprzez zakup oraz wdrożenie systemu do zarządzania przedsiębiorstwem z branży eventowej oraz systemu do projektowania, wizualizacji i animacji 3D, co w konsekwencji pozwoli na reinżynierię procesów organizacyjnych zachodzących w firmie.

Wartość projektu: 300 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 255 000.00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Projekt realizowany w okresie 01.06.2022-31.12.2022